Overtypen?

Denkt u bij het ingebruiknemen van een nieuw programma, een nieuwe database, overstap van een oude Access naar een nieuwe versie aan een onderstaand instrument? Een typemachine of een toetsenbord (keyboard) voor de PC?

     

Veel mensen kiezen er voor om eindeloze reeksen gegevens toch maar weer in te typen: van Word naar Access, van Excel naar adresstickers, van een oud WordPerfect bestand naar Word, van Kassamatic naar een ander kassasysteem, en ga zo maar door. In een tijd dat alles elektronisch gaat, lijkt als men een nieuw programma in gebruik neemt, dit niet op te gaan.

Heel veel bedrijfstijd wordt verspild door handmatig overnemen van gegevens. En dat is zonde, want vaak gebeurt dit niet door een ervaren typist(e) M/V, maar door eigen medewerkers. Doodzonde en erg prijzig uiteindelijk. Het inhuren van een datatypist(e) wordt soms wel overwogen, maar is toch lastig. Maar één oplossing wordt vaak over het hoofd gezien: laat data niet overtypen, maar laat bekijken of het mogelijk is om data met een conversiestraat over te nemen in de nieuwe programmatuur!

Ook correctie van data, ontdoen van fouten zoals 'één' en schrijven zoals het hoort: 'één', en andere conversie of coderingsfouten.

Wij bieden twee oplossingen:

  1. Data converteren van systeem 1 naar systeem 2
  2. Data overtypen als het echt niet anders kan via bovenstaande methode

Ons uitgangspunt is dat informatie maar één keer ingevoerd moet worden: erna is het elektronisch beschikbaar en zou u het NOOIT meer opnieuw moeten intypen. Helaas worden zelfs bij de nieuwste systemen grote inspanningen gedaan om proberen de informatie in het nieuwe systeem te krijgen. Men krijgt te maken met beperkingen van de importmogelijkheden, maar ook verschillen tussen charactersets waardoor vreemde tekens verschijnen. Of tussenliggende lege regels, alle velden in één vak: het gaat op veel manieren fout.

Oplossingen!

Wij hebben veel expertise in huis om de informatie uit uw bestanden te halen, die zonodig te laten bewerken en erna in uw nieuw systeem te importeren. Via een eigen ontwikkelde programmatuur kunnen wij heel veel conversies doen, waarbij de informatie intact blijft, maar waar nodig wordt bewerkt (hoofdletters, juist kleine letters, geen dubbele spaties). Maar ook informatie splitsen (achternaam, voornaam), combineren, volgordes veranderen, postcodes toevoegen, geslacht toevoegen op basis van voornaam (indien deze specifiek vrouwlijk of manlijk is), enzovoort, enzovoort.

Als via een automatische manier de conversie echt niet mogelijk is, dan kunnen we eventueel één van onze datatypisten (M/V) inzetten om de data dan toch handmatig over te zetten. Maar deze persoon is hierin ervaren en snel en kost u geen 60 euro per uur aan salaris en overheadkosten!.

Hoe verder?

Neemt u contact op met ons en beschrijf uw probleem: waar werkt u nu mee en waar moet het gebruikt gaan worden. Wij bekijken dan mogelijkheden en doen u een voorstel. Pas dan beslist u of u ons uw data laat converteren en overzetten naar het nieuwe systeem.

Dataconversie? Denk aan www.overtypen.nl!

Copyright 2012-2014 = = = www.overtypen.nl = = = Site hosted by Versio.nl